Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μέτρια σγουρό αντίδι (wallone type)
  • Συστήνεται για όψιμες φθινοπωρινές-χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Συνεκτική - εύρωστη κεφαλή

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg