Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μέτρια σγουρό αντίδι (wallone type)
  • Συστήνεται για όψιμες ανοιξιάτικες-καλοκαιρινές φυτεύσεις
  • Μεγάλη αντοχή στο ξεβλάστωμα

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg