Κύρια χαρακτηριστικά
  • Εύρωστο, ζωηρό
  • Συστήνεται για ανοιξιάτικες - καλοκαιρινές φυτεύσεις

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg