Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπαραγωγικό Greyzini tp
  • Σκουροπράσινο, ελαφρά μπουκαλωτό
  • Κατάλληλο για φθινοπωρινές, χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Ανεκτικό στις ιολογικές προσβολές σε πρώιμο στάδιο της καλλιέργειας

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg