Κύρια χαρακτηριστικά
  • Φρέσκο χρώμα στην αγορά του κολοκυθιού
  • Καρπός κυλινδρικός, μέτρια ανοιχτοπράσινος με εντυπωσιακή γυαλάδα
  • Ικανότητα διατήρησης του άνθους
  • Εξαιρετικό πακέτο ανοχών σε ιώσεις

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg
Ανοχές
SQMV/WMV/CMV