Ποιοτική διαχείριση βαμβακιού 2019

Η εταιρία ΣΠΥΡΟΥ πιστή στη προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας και δημιουργίας υπεραξίας στο Ελληνικό βαμβάκι, συνεχίζει με μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα Golden Fiber για το 2019, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο διαχείρισης ποιότητας σύσπορου και εκκοκκισμένου βάμβακος.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για τις κορυφαίες ποικιλίες ELPIDA & ARMONIA.

Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμες από την εταιρία ΣΠΥΡΟΥ, επιλεγμένα γεωργικά καταστήματα και εκκοκκιστήρια.

Επιπλέον προσφέρει στον Έλληνα βαμβακοπαραγωγό για την καλλιεργητική χρονιά του 2019, στις ποικιλίες LIDER, BABYLON, CAMPO, FANTOM & ATLANDA στα 5 σακιά επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ.