Μηδική Blue Ace

Η Blue Ace, αποτελεί προϊόν πολύχρονων ερευνών με διασταυρώσεις επιλεγμένων πληθυσμών, προελέυσεως Αμερικής και Αυστραλίας, που ξεχώρισε βάσει των εξαιρετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και της υπερπαραγωγκότητάς της.
Η Blue Ace είναι μια ποικιλία που ανήκει στην κατηγορία ληθάργου Group 9. Έχει άριστη φυτρωτική ικανότητα και τα φυτά που προκύπτουν είναι ζωηρά και υγιή, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ υψηλή παραγωγή.

περισσότερα