Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπρώιμο καρπούζι οβάλ σχήματος
  • Χρώμα φλοιού τύπου Galaxy
  • Ομοιόμορφοι καρποί με εξαιρετικά γευστική σάρκα σκούρου κόκκινου χρώματος, με μέτρια παρουσία σπόρων
  • Ελκυστικός φλοιός με μέτριου πάχους τοιχώματα, που καθιστούν το προϊόν ιδανικό τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγή
  • Extra παραγωγικό
  • Βάρος 7-9 kg

uploads/image/d6cac5aa0b4443fe80858a11cbc99d06/magnoZ_preview_small_1.jpg