Ανακοίνωση προς βαμβακοπαραγωγούς

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας και δημιουργίας υπεραξίας στο Ελληνικό βαμβάκι, η εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ δημιούργησε το πρωτόκολλο διαχείρισης ποιότητας σύσπορου και εκκοκκισμένου βάμβακος Golden Fiber (ΧΡΥΣΗ ΙΝΑ).
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για το 2017 αποκλειστικά για την κορυφαία ποικιλία βαμβακιού ELPIDA. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες από την εταιρία ΣΠΥΡΟΥ, επιλεγμένα γεωργικά καταστήματα και εκκοκκιστήρια.